Rykoszyn

Grupa 1

Wychowawca: mgr Anna Wrona
Osoba wspomagająca: Marta Opara

Grupa starsza liczy 16 dzieci, 8 dziewczynek i 8 chłopców. Dzieci z radością przychodzą do przedszkola. Chętnie uczestniczą w zajęciach i wspólnych zabawach. Lubią tańczyć i śpiewać, wykonują piękne prace plastyczne. Dzieci uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie, starają się być samodzielnie i koleżeńskie.

Grupa 2

Grupa 3-latków. Grupa liczy 8 przedszkolaków 4 dziewczynki i 4 chłopców. Wychowawczynią jest pani Magdalena Koza, a osobą wspomagającą Marta Oparta. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, ciekawe i aktywne podczas zajęć jak i zabaw. Bardzo lubią tańczyć i śpiewać. Każdy dzień wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, dydaktycznymi oraz spacerami.

Lista dzieci:

  1. Braciom Iga
  2. Domagała Julia
  3. Głuch Zofia
  4. Jardel Nikodem
  5. Koza Tymon
  6. Podsiadły Piotr
  7. Walas Norbert
  8. Zapała Lena

Poprzednie roczniki: