Łosień

Grupa młodsza: „Biedronki” 🐞

W roku przedszkolnym 2022/23 grupa „Biedronki” liczy 9 dzieci, wśród których jest 3 chłopców i 6 dziewczynek. Do grupy „Biedronek” uczęszczają dzieci w wieku 3 lat. 1 września 2022 roku przedszkolaki po raz pierwszy przekroczyli próg przedszkola i weszli w środowisko im nieznane. Pomimo, że początki dla niektórych dzieci były trudne udało się im zaadaptować w naszym przedszkolu. Były już pierwsze zabawy, tańce, spacery. „Biedronki” w czasie spędzonym w przedszkolu poznają piosenki, wierszyki, a także wykonują ciekawe prace plastyczne.

Wychowawcą grupy jest mgr Agnieszka Garbat.

Grupa starsza: „Motylki 🦋

W roku przedszkolnym 2022/23 grupa „Motylki” liczy 15 dzieci, wśród których jest 3 chłopców i 12 dziewczynek. Grupa „Motylki” są grupą dzieci 4 i 5 letnich. Przedszkolaki są otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć dydaktycznych. Wszyscy bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy. W szczególności zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Dzieci starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków i piosenek. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, poznają litery, cyfry oraz stawiają pierwsze kroki w nauce czytania i pisania.

Wychowawcą grupy od września jest mgr Arleta Białacka.

Poprzednie roczniki: