Procedury płatności

PROCEDURA REALIZACJI PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET NA KONTO

 1. Wykonać telefon do Sekretariatu Fundacji (dot. Oddziału Brynica) bądź zamiejscowego oddziału przedszkolnego w celu uzyskania informacji o wysokości opłat i odliczeń.
  609-650-898 – Gałęzice
  691-329-519 – Szczukowskie Górki
  785-335-915 – Łosień
  609-645-016 – Rykoszyn
  609-811-673 – Zajączków
  603-295-557, 603-349-594 – Sekretariat Brynica
  Zgłaszanie i odliczenia za nieobecności dokonywane są na dotychczasowych zasadach.
 2. Płatności dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Fundacji o numerze: 06 8493 0004 0020 0335 1362 0001
 3. W tytule przelewu należy wpisać:
  Nazwisko i Imię dziecka
  Oddział (np. Brynica ) lub klasa (dot. Szkoły Podstawowej)
  – rodzaj płatności (tj. posiłki, opłata stała, pojemniki)
  Prosimy o dokładny opis wpłat według wzoru:
  Imię i Nazwisko, Oddział , rodzaj płatności, kwota
  np. Anna Kowalska, Brynica, Posiłki 150, Opłata Stała 100, pojemniki 20.
  Razem kwota przelewu 270 zł
 4. Płatności można realizować również w każdym oddziale przedszkolnym (tak jak dotychczas).
 5. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Jeśli Rodzice mają problemy z płatnościami jest możliwość uzyskania pomocy – dofinansowania w GOPS-ie właściwym dla danej gminy.

Zarząd Fundacji