O nas

Fundacja Rozwój dla Przyszłości jest organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole z oddziałami przedszkolnymi w:

  • Brynicy,
  • Szczukowskich Górkach,
  • Łosieniu,
  • Rykoszynie,
  • Zajączkowie,
  • Gałęzicach.

Przedszkole swoją działalność rozpoczęło w 2013 roku dzięki przychylności władz Gminy Piekoszów.

W placówce zatrudniona jest kadra nauczycielska, personel administracyjny i personel pomocniczy. Kadra pedagogiczna liczy 13 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w placówce przedszkolnej. Wiele z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola. W przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia z logopedii, języka angielskiego, religii.

Niepubliczne Przedszkole  posiada bogatą bazę dydaktyczną i materialną. Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce do zajęć dydaktycznych, funkcjonuje dobrze wyposażona kuchnia wraz z zapleczem technicznym.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte na świat, twórcze, osiągające w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej.