Rekrutacja

W związku z Rekrutacją przedszkolaków do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 informujemy:

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, którzy złożą deklaracje w danym oddziale przedszkolnym w dniach od 1 do 31 marca 2024 r., których dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 proszeni są o wpłatę wpisowego (jednorazowo na rok – kwota 200,00 zł, słownie: dwieście złotych) w dniach 10 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r. na KONTO FUNDACJI O NUMERZE:
06 8493 0004 0020 0335 1362 0001

W treści przelewu proszę wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ODDZIAŁ W ………. WPISOWE 2024/25

Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych:

Listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych:

Aktualizacja: 23.5.2024 r.