Szczukowskie Górki

Wychowawca: mgr Barbara Salawa

Grupa „Skrzaty” liczy 14. dzieci w wieku trzech, czterech lat. W oddziale pracują mgr Barbara Salawa i Izabela Grabowska.

Poprzednie roczniki: