Zapalenie znicza na pobliskim pomniku poświęconym bohaterom Gałęzic