Zajęcia dogoterapii

Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowego kontaktu z psem, poznają jego potrzeby i wzmacniają empatię względem zwierząt. Poza tym, spotkania to doskonała okazja do relaksacji, wyciszenia, a także znakomita motywacja do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wspierania funkcji motorycznych, poszerzania słownika czynnego dziecka, okazywania i nazywania emocji.

Obecność psa na zajęciach wyzwala w dzieciach spontaniczną radość i otwartość względem otoczenia.