Wycieczka do kina MOSKWA w Kielcach

W czwartek 28.04.2023 r. dzieci z oddziału przedszkolnego w Zajączkowie wybrały się na wycieczkę do kina MOSKWA w Kielcach na film animowany pt. „Jeżyk i przyjaciele”. Każda wycieczka, odpowiednio zaplanowana i zorganizowana, stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń.

Celem wycieczki było:
– integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz środkach transportu,
– poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie (kino).

Film dostarczył dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji. Po zakończeniu filmu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.