Święta 1 i 3 Maja w grupie „Robaczków”

„Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień
Czerwień – to miłość, biel – serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste”.
Czesław Janczarski

Żeby rozbudzić w przedszkolakach poczucie tożsamości narodowej i szacunek do symboli narodowych w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia, które nawiązują do świąt narodowych – Święto Flagi i Święto Konstytucji Trzeciego Maja było okazją do rozmowy o patriotyzmie.

Grupa starsza wykonała pracę plastyczną o symbolach narodowych, którymi ozdobiliśmy przedszkole. Uczyliśmy się również piosenek i wierszy w tej tematyce. Omawiane tematy stały się dla naszych wychowanków piękną lekcją patriotyzmu a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej.