Spotkanie z ratownikami

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z ratownikiem medycznym i pielęgniarką. Dowiedziały się na czym polega udzielanie pierwszej pomocy. Oglądały także sprzęt medyczny przeznaczony w tym celu. Na zakończenie otrzymały gadżety i kolorowanki.