SPOTKANIE Z POLICJANTEM W ŁOSIENIU

23 lutego nasze przedszkole odwiedził pan policjant, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze oraz w różnych sytuacjach. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy zasady zachowania się wobec obcych oraz wiele innych zdarzeń, w których trzeba zachować ostrożność. Dzieci doskonale radziły sobie odpowiadając na pytania naszego gościa. Funkcjonariusz pokazał nam swoje wyposażenie i umundurowanie. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki dotyczące numerów alarmowych. Na koniec wszystkie przedszkolaki otrzymały naklejkę ,,odznakę policyjną” oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.