„Słoik z ogórkami”

„Misie” poznają skarby spiżarni.