Praca Oddziałów Przedszkolnych od 1 września 2022 

Szanowni Rodzice!

Od 1 września rozpoczynamy pracę w dobie reżimu sanitarnego. Obowiązuje nas zachowanie i przestrzeganie procedur (informacja znajduje się na stronie internetowej fundacji – prosimy o zapoznanie się).

Nie ma oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego w oddziałach. Wszystkie przedszkola pracują normalnie od 1 września.

Dzieci zapisane na 5 godzin przebywają w oddziałach w godzinach od 8.00 – 13.00, bądź zgodnie z organizacją pracy poszczególnych oddziałów. Dzieci zapisane na wydłużony pobyt mogą przebywać w oddziałach w godzinach pracy oddziału.

Rodzic nie wchodzi do szatni z dzieckiem – dziecko odbierane jest od Rodzica przez opiekuna przedszkola.

Opłaty:

 • Ubezpieczenie – składka na rok 40,00 zł Ergo Hestia. Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia umieszczone są na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale przedszkolnym.
 • Opłata stała za wydłużony pobyt dziecka w przedszkolu: 100.00 zł za m-c.
 • Wyżywienie:
  Dzieci mają zapewnione wyżywienie od 1 września 2022 r.
  Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godz. mają 2 posiłki (śniadanie + obiad) natomiast dzieci z oddziałów w Zajączkowie i Rykoszynie mają możliwość korzystania z obiadu + podwieczorku w związku z inną organizacja pracy przedszkola.
  Dzieci przebywające na wydłużony pobyt 3 posiłki (śniadanie + obiad + podwieczorek).
  Nie ma możliwości przynoszenia jedzenia do przedszkola. Dzieci mogą przynieść tylko wodę mineralną.
  Nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać do wychowawców grup dzień wcześniej lub w przypadku nagłej choroby do godz. 7.15 rano w danym dniu. Zgłoszenia nieobecności będą stanowić podstawę odliczenia niewykorzystanych kwot za posiłki w kolejnym miesiącu.
  Prosimy o regulowanie wpłat do 10-go dnia każdego m-ca począwszy od września 2022 roku. Istnieje możliwość realizowania opłat przelewem na konto Fundacji. Szczegóły w zakładce „procedury płatności”.
  Stawki za dożywianie dzieci:
  Brynica Przedszkole:
  • 4,50 zł – śniadanie
  • 6,00 zł – obiad
  • 3,50 zł – podwieczorek
  • Całodzienne 14,00 zł
  Brynica Szkoła Podstawowa – klasa „O” i „I”:
  • 4,50 zł – śniadanie
  • 6,00 zł – obiad
  • 3,50 zł – podwieczorek
  Klasa II – III:
  • 6,50 – obiad
  Klasa IV – VIII:
  • 7,00 – obiad
  Pozostałe oddziały przedszkolne:
  • Śniadanie 4,50 zł + 0,50 gr. pojemnik
  • Obiad 6,00 zł + 1,00 zł pojemnik
  • Podwieczorek 3,50 zł
  • Razem 15,50 zł za 1 dzień
 • Podręczniki i wyprawka:
  Informację o podręcznikach i wyprawce przedszkolnej przekażą wychowawcy grup na spotkaniach organizacyjnych ustalonych przez wychowawców we wrześniu. Płatności będą realizowane w poszczególnych oddziałach u nauczycieli. Prosimy o przekazywanie wyliczonych wcześniej przez wychowawcę kwot w kopertach lub woreczkach foliowych (wyliczone pieniążki).

Wykaz numerów telefonów do zgłaszania nieobecności

Wykaz numerów telefonów do zgłaszania nieobecności (odpisu za wyżywienie) w poszczególnych oddziałach przedszkolnych Niepublicznego Przedszkola:

 • 609-653-438 – Brynica
 • 609-650-898 – Gałęzice
 • 691-329-519 – Szczukowskie Górki
 • 785-335-915 – Łosień
 • 609-645-016 – Rykoszyn
 • 609-811-673 – Zajączków

Wykaz numerów telefonów do zgłaszania nieobecności dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brynicy:

 • 603-295-557
 • 603-349-594