Praca Oddziałów Przedszkolnych od 1 września 2021

Szanowni Rodzice!

Od 1 września rozpoczynamy prace w dobie pandemii. Obowiązuje nas zachowanie reżimu sanitarnego i przestrzeganie procedur (informacja znajduje się na stronie internetowej fundacji – prosimy o zapoznanie się).

Dzieci zapisane na wydłużony pobyt mogą przebywać w oddziałach w godzinach pracy oddziału.

Dzieci zapisane na 5 godzin przebywają w oddziałach w godzinach od 8.00 – 13.00, bądź zgodnie z organizacją pracy poszczególnych oddziałów.

Opłaty:

 • Ubezpieczenie – składka na rok 40,00 zł Ergo Hestia. Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia umieszczone są na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale przedszkolnym.
 • Opłata stała za wydłużony pobyt dziecka w przedszkolu: 100.00 zł za m-c.
 • Wyżywienie:
  Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godz. mają 2 posiłki (śniadanie + obiad) natomiast dzieci z oddziału w Zajączkowie mają możliwość korzystania z obiadu + podwieczorku w związku z inną organizacja pracy przedszkola.
  Dzieci przebywające na wydłużony pobyt 3 posiłki (śniadanie + obiad + podwieczorek).
  Nie ma możliwości przynoszenia jedzenia do przedszkola. Dzieci mogą przynieść tylko wodę mineralną.
 • Opłata na Radę Rodziców zostanie ustalona na spotkaniach z Rodzicami.
 • Informację o podręcznikach i wyprawce przedszkolnej przekażą wychowawcy grup.
 • Płatności będą realizowane w poszczególnych oddziałach u nauczycieli, z wyjątkiem oddziału w Brynicy, gdzie płatności dokonuje się w sekretariacie.
 • Prosimy o przekazywanie wyliczonych wcześniej przez wychowawcę kwot w kopertach lub woreczkach foliowych (wyliczone pieniążki).

Prosimy o regulowanie wpłat do 10-go dnia każdego m-ca począwszy od września 2021 roku.

Nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać do wychowawców grup dzień wcześniej lub w przypadku nagłej choroby do godz. 7.15 rano w danym dniu. Zgłoszenia nieobecności będą stanowić podstawę odliczenia niewykorzystanych kwot za posiłki w kolejnym miesiącu.

Wykaz numerów telefonów do zgłaszania nieobecności

Wykaz numerów telefonów do zgłaszania nieobecności (odpisu za wyżywienie) w poszczególnych oddziałach przedszkolnych Niepublicznego Przedszkola:

 • 609-653-438 – Brynica
 • 609-650-898 – Gałęzice
 • 691-329-519 – Szczukowskie Górki
 • 785-335-915 – Łosień
 • 609-645-016 – Rykoszyn
 • 609-811-673 – Zajączków

Wykaz numerów telefonów do zgłaszania nieobecności dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brynicy:

 • 603-295-557
 • 603-349-594