Pierwszy dzień wiosny

W dniu 21 marca dzieci przywitały Panią Wiosnę.