Brynica (2021/2022)

Grupa „SMERFY” – 3-latki

Wychowawca: mgr Karolina Plech

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie „Smerfów” jest 28 dzieci. 11 dziewczynek i 17 chłopców. Trzylatki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie. Uwielbiają gry i zabawy ruchowe. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie.

Grupa „MOTYLKI” – 4-latki

Wychowawcy: mgr Iwona Wrona, mgr Paulina Pióro

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie „Motylków” jest 26 osób, 11 dziewczynek oraz 15 chłopców. Dzieci bardzo chętnie przychodzą do przedszkola, uwielbiają gry i zabawy ruchowe, są bardzo aktywne i pogodne. Codziennie uczą się samodzielności, współpracy w grupie rówieśniczej, a także dostosowywania się do reguł i zasad panujących w przedszkolu. W zajęciach biorą udział chętnie, szybko się uczą, z entuzjazmem wykonują wszelkie prace plastyczne, wykazując się przy tym dużą wyobraźnią i kreatywnością.