„Misie” poznają najbliższą okolicę

Spacer wokół przedszkola.