DZIEŃ KREDKI W GAŁĘZICACH

22 listopada dzieci świętowały „Dzień Kredki”. Celem zabawy było zapoznanie i utrwalenie kolorów, integracja grup, kształcenie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności liczenia. Kredki wykorzystaliśmy nie tylko do rysowania i kolorowana, ale również do zabaw matematycznych, rytmicznych oraz ruchowych. Był to bardzo wesoły i kolorowy dzień.