Zakończenie Roku Przedszkolnego 2022/2023 w Gałęzicach