ZABAWY NA PLACU ZABAW

We wtorek 18 czerwca przedszkolaki bawiły się na placu zabaw.