SPOTKANIE Z PANEM STRAŻAKIEM

W środę 15 maja przedszkolaki spotkały się z Panem Strażakiem. W trakcie spotkania Pan Strażak przybliżył dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych. Dzieci zobaczyły specjalne ubranie i sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych.