Wycieczka do biblioteki

Wycieczka do Bałtowa

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Wody

Pierwszy dzień wiosny

Teatr w przedszkolu