Łosień (2021/2022)

Grupa młodsza: „Biedroneczki”

W roku szkolnym 2021/22 do grupy uczęszcza 16 dzieci w wieku 2,5 – 4 lata. Dzieciaki z grupy „Biedroneczki” z radością odkrywają otaczający świat, wszystkiego są ciekawi i wszystko muszą zbadać. Uczą się samodzielności, poznają zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego, społecznego i rówieśniczego. Podejmują wyzwania plastyczne, muzyczne, matematyczne, językowe. Wszystko dla nich jest ciekawe i atrakcyjne. Dzieciaki z tej grupy to prawdziwi odkrywcy.

Od października wychowawcą tej grupy jest mgr Barbara Ignasiak.

Grupa starsza: „Motylki”

Do grupy uczęszcza 15 dzieci w wieku 4 -5 lat. Przedszkolaki z tej grupy to wytrwali tropiciele. Z wielkim zaangażowaniem i ciekawością tropią literki, cyfry,  zmiany w przyrodzie, zagadki matematyczne, słowne, muzyczne, plastyczne. Zawsze chętni do pracy zabawy i psot.

Od listopada wychowawcą tej grupy jest mgr Gabriela Klementowicz-Makowska.