Narodowe Święto Niepodległości

„Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość”

W dniu 10 listopada w grupie „Misie” odbyły się obchody Dnia Niepodległości. Podczas świętowania rozwijaliśmy wśród dzieci poczucie przynależności oraz poszerzaliśmy wiedzę na temat własnej ojczyzny. Przedszkolaki zostały zapoznane z historycznymi wydarzeniami. Utrwalały nazwy symboli narodowych. Samodzielnie wykonały „Flagusia”. Na zakończenie, z zachowaniem właściwej postawy, odśpiewaliśmy hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.