Magia 4 żywiołów w grupie „Motylki”

W ramach edukacji wieloobszarowej w grupie „Motylki” zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące 4 żywiołów. Ich celem było budowanie wiedzy o żywiołach tworzących świat, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania ich oraz pobudzanie zmysłu obserwacji.
Aby dzieci lepiej zapamiętały jakie mamy żywioły, wykonaliśmy kilka doświadczeń z nimi związanych.