Dzień Przedszkolaka

W dniu 12 października w przedszkolu odbył się „Dzień Przedszkolaka”.

Serdecznie dziękujemy Gościom za obecność :

  • Pani Grażynie Tatar – Sekretarz Miasta i Gminy Piekoszów,
  • Pani Justynie Robak – Kierownik Referatu do spraw Edukacji,
  • Pani Monice Kani – Przedstawiciela Zarządu Fundacji,
  • Przedstawicielom Rady Rodziców,
  • Pani Dyrektor Halinie Sukiennik,
  • oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Kobiec.

Dzieci bardzo długo przygotowywały się do występów. Wszystkie dzieci wspólnie zaśpiewały  piosenki oraz recytowały wierszyki. Dzieci dostały upominki od Władz Miasta i Gminy Piekoszów jak również od Przedstawicieli Rady Rodziców. Nie zabrakło także dyplomów oraz pysznego tortu ufundowanego przez Dyrekcję Przedszkola.