„Bezpieczna droga do przedszkola” – poznajemy zasady ruchu drogowego

We wrześniu w naszym przedszkolu rozpoczął się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Przedszkolaki uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię oraz wykonały mnóstwo różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym.